Byggstädning

Vaso Städ AB erbjuder olika former av städhjälp inom bygg som exempelvis grovstädning under byggets gång och städning av manskapsbodar. Vi åtar oss gärna även slutstädningen vid byggtidens slut i samband med slutbesiktningen eller inför inflyttningen.

Offert
Kontakt